Качество от Пи Ай 1

Високо качество


Нашият вътрешен отдел за осигуряване на качеството гарантира, че всички поръчки, управлявани от Пи Ай-1, са снабдени със собствен персонализиран план за осигуряване на качеството. Инспекционни критерии, специално разработени да отговарят на индивидуалните нужди на клиента в допълнение към всички законови изисквания.

Техническа и технологична информация и консултации Нашите клиенти могат да бъдат сигурни, че ще спазим обещанията си и ще доставим продукти, които отговарят на най-строгите стандарти в хранителната и здравната индустрия. Стремим се да останем доверен партньор по цялата верига на стойността от гарантиран извор до сертифицирано качество, от персонализирани решения до технически съвети и регулаторна подкрепа.


HACCP системаФирмата има внедрена и сертифицирана HACCP система, която именно гарантира безопасността на продуктите по цялата верига от суровината до крайния продукт.HALALКогато става въпрос за храни и хранителни продукти халал е стандарт за всички мюсюлмани. Пи Ай-1 ЕООД предлага серия от халал сертифицирани продукти, гарантиращи качество и безопасност на предлаганите съставки.